Wat zijn onze doelen?

Het doel van onze organisatie is om arme mensen in Afrikaanse landen, Ghana in het bijzonder, te helpen in het leven. Wij willen ons steentje bijdragen om de armoede in Afrika te verminderen. Hopelijk heeft elk gezin in de toekomst onderdak en kan het voorzien in primaire levensbehoeften. Daarbij is het op zijn minst zo belangrijk dat de kinderen in Afrika ook een kans krijgen in het onderwijs. Iedereen heeft daar toch recht op?

Hoe proberen we deze doelen te bereiken?

Door arme mensen in Ghana en andere Afrikaanse landen te voorzien van voedsel, onderdak, kleding, medicijnen en schoolmateriaal en zelfs microkredieten te verstrekken aan beginnende bedrijven, hopen wij het leven voor de armen in Afrika wat draaglijker te kunnen maken.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

- het voorzien in eerste levensbehoeften van de inwoners van Ghana, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleding, schoeisel, voeding en schoolmateriaal;
- het verstrekken van microkredieten voor het opstarten van uitbreiden van bedrijven in Ghana;
- het stimuleren van de bewustwording bij mensen voor ziekten als HIV/AIDS;
- ondersteuning van huisvesting van minder bedeelde mensen in Ghana;
- het bevorderen van toegankelijkheid voor burgers tot schoon drinkwater in Ghana;
- ondersteuning aan kleine boerderijen;

En voorts met alle daarvoor openstaande wettige middelen en meer in het bijzonder door het verkrijgen van financiƫn om de genoemde taken en activiteiten te kunnen doen verrichten.

Get in touch!

Voelt u zich vooral vrij om contact met ons op te nemen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

telefoon: 06-25003674e-mail: info@stichtingopluchting.com